T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

"Balıkesir'in Yeni Turizm Modeli" Projesi

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2014 yılı öncelikli sektörler mali destek programı tarafından kabul edilen  ve  17 Haziran 2014tarihinde sözleşmesi yapılan  “ Balıkesir’ in Yeni Turizm Modeli ”  isimli projenin açılış toplantısı yapılmıştır.

Balıkesir İlimiz doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle bölgemizde çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu değerlerin bölgemizde, daha sonra ülke genelinde ve uluslararası alanda görünürlüğünü sağlamak hususu önem arz etmektedir.

Projemiz bölgemizde öne çıkan sektörlerden biri olan turizm sektörünün desteklenmesine yönelik faaliyetleri içermektedir. Bölge turizm imkanlarının tanıtılması ve alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ile projemizin özel hedefleri arasında bulunan farklı ilçe ve tematik yönlere göre programlanmış turizm değerlerini ön plana çıkarmakla bire bir örtüşmektedir.

            Projemiz ile yurt içinde ve yurt dışında yapılacak organizasyonlar ve turizm fuarlarında sektör içerisinde bulunan tüm bileşenler ve paydaşlara ulaşmayı planlıyoruz.

Yapılan araştırmalarda İlimize Antalya, İstanbul, İzmir gibi İllere göre daha az yabancı turist geldiği görülmektedir. Yabancı turist sayısını arttırmak için alternatif turizm çeşitlerini geliştirmemiz, tanıtıma daha çok önem vermemiz gerekmektedir. Bu durum bize İlimizin turizm sektöründe yer alan paydaşlardan Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Seyahat Acenteleri ve  Turizm İşletmeleri’ nin tanıtım faaliyeleri konusunda ivedi olarak işbirliğine gitmeleri gerektiğini ortaya koymuştur.

Başta Kazdağları, Manyas kuş cenneti, Alaçam dağları ve İlimizin tüm diğer yerleri doğa turizmi, Av turizmi, kuş ve hayvan gözlemciliği, doğa sporları, Gastronomi turizmi gibi alternatif turizmin tüm çeşitlerine elverişlidir.

İlimizin sahip olduğu kültürel değerleri de çok önem arz etmektedir.

Edremit, Sındırgı, Bigadiç, Gönen, Susurluk, Manyas ve Pamukçu’ da  jeo termal kaynakların ön plana çıkarılması gerekmektedir. İlimizin diğer yerlerinde bulunan 30 dan fazla noktada ki sıcak su kaynaklarının değerlendirilmesi çalışmaları da sürmektedir.

Kültür ve Turizm vizyonu ve hedefleri arasında bulunan 7 adet tematik turizm gelişim koridorundan biri olan Güney Marmara Zeytin Koridoru İlimiz sınırları içinden geçmektedir.

            Aynı zamanda ilimizde Erdek kapıdağ ve Adaları kapsayan bölge kültür ve turizm gelişim bölgesi ilan edilmiştir.

Yine Edremit-Güre, Gönen-Merkez, Gönen-Ekşidere, Manyas-Kızık, Susurluk -Kepekler, Balya-Ilıca, Bigadiç-Hisarköy, Sındırgı-Hisaralan olmak üzere 8 Merkez de Termal Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Bunlar Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Bu alanlarda çalışmalar devam etmektedir.

Tüm bu bahsettiğimiz Balıkesir’ in turizm değerleri harekete geçirildiği takdirde bölgesel kalkınma planında yer alan üç temel eksenden, güçlü ekonomi ve rekabetçi sektörler, kaliteli sosyal yaşam ve nitelikli insan konusuna katkı sağlamış olacaktır.

Proje hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

 • Proje, Balıkesir Merkez, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Manyas, Sındırgı ve Susurlukİlçelerinde uygulanacaktır.
 • Projenin süresi 12 ay dır.
 • Projenin bütçesi 145.255,00 TL. dir.
 • Projenin, Bölgenin kalitesinin yükseltilmesi, sosya ekonomik yapısının güçlendirilmesi gibi Genel Amacınınyanında; 
 • Balıkesir İli içerisinde bulunan farklı ilçe ve tematik yönlere göre programlanmış turizm değerlerini ön plana çıkarmak ve Balıkesir İlinin doğal, kültürel, ve tarihsel değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü sağlamak gibiÖzel Amacı bulunmaktadır.
 • Projenin Eş Finansman Ortağı Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ dır.
 • Projenin Diğer Ortağı ise; Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi‘ dir.
 • Projenin hedef kitlesi; Balıkesir’e gelen yerli ve yabancı turislerdir.
 • Balıkesir İlinde faaliyet gösteren Turizm Firmaları, Bölgede turizmin yoğun olduğu yerlerdeki Esnaf, Sivil Toplum Kuruluşları ve Turizm İşletmeleri Nihai Yararlanıcılardır.
 • Projeden beklediğimiz sonuçları ise;
 • Balıkesir İlinin doğal kültürel ve tarihsel değerlerinin bilinirliğinin artması,
 • Balıkesir’e gelen yerli ve yabancı turist sayısının artması,
 • Balıkesir İlinde Turizm Sektörünün kalitesinin yükselmesi,
 • Balıkesir’in Yurt içi ve Yurt dışı fuarlarda tanıtımının yapılması, gibi unsurları sıralamak mümkündür.
 • Proje ile ilgili yapılacak temel faaliyetler  şunlardır:
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Proje ekibi ve çalışma ofisi oluşturuldu.
 • Bu gün Projenin Tanıtım Toplantısı yapılıyor.
 • Projenin tanıtılacağı Türkçe ve İngilizce olarak İnternet Sitesi hazırlanacak.
 • Balıkesir İlinin tanıtım faaliyetlerine yönelik turizm ve seyahat dergilerinde ilanlar yapılacak.
 • Balıkesir İlinin tanıtımına yönelik Outdoor Reklam Panolarıhazırlanarak yerli ve yabancı turistlerin en çok geldiği noktalara konulacaktır.
 • İlimize gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik Balıkesir’ in sahip olduğu değerleri anlatan Rehber Kitaphazırlanacaktır.
 • Cep tanıtım kartları hazırlanacaktır.
 • Balıkesir Turizm haritası bastırılacaktır.
 • Balıkesir logolu Rozetler yaptırılacaktır.
 • Balıkesir İlinin yurt içi EMİTT Turizm Fuarına katılım sağlanacaktır.
 • Balıkesir İlinin yurt dışı İsveç Göteborg Turizm Fuarınakatılım sağlanacaktır.
 • Balıkesir İlini Tanıtıcı Totemlerin turizmin ön plana çıktığı bölge ve yerlere dikilmesi sağlanacaktır.
 • Balıkesir turizminin sahip olduğu değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik Merkezi Yönetim Birimleri, Yerel Yönetimler, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcilerinin katılacağı Turizmde Ortak Akıl Çalıştayıyapılacaktır.
 • Tüm Tanıtım materyallerinin toplandığı Tanıtım DVD’ leri hazırlanacaktır.
 • Proje ile ilgili yapılan tüm faaliyetler hakkında bilgilendirmenin yapılacağı Kapanış Toplantısı 11.06.2015 tarihinde yapılacak ve proje sonuçlandırılacaktır.