T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Alternatif Turizm Projeleri

BAKANLIKÇA YÜRÜTÜLEN

ALTERNATİF TURİZM PROJELERİ

Türkiye’de Kazdağları Milli Parkının, Yunanistan’dan Tavrapos Gölü Yakınlarındaki Argitea Bölgesinin Eko turizm Amaçlı Master Planlarının Hazırlanması;

Ankara’da imzalanan ‘Çevre Konusunda İşbirliği Anlaşması’ çerçevesinde, Türkiye-Yunanistan Eko turizm komitelerinin 30 Mart – 1 Nisan 2001 tarihleri arasında Antalya-Belek’ de yaptığı ortak toplantıda alınan karar gereği, gerçekleştirilmesi planlanan projenin amacı, Kazdağı Milli Parkının eko turizm destinasyonu olarak geliştirilmesidir. Projenin gerçekleştirilmesi için Yunanistan’ın Avrupa Birliği Komisyonuna sunduğu bütçeye uygun olarak fonlarından finansal destek sağlaması beklenmektedir. Proje ülkemizde Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı eko turizm master planının hazırlanması, alt yapı, yerel halkın bilinçlendirilmesi, ihtisas rehberlerinin (eko turizm rehberi) yetiştirilmesi ve projenin tanıtımı konularında projeye destek sağlamayı Dış İşleri Bakanlığına taahhüt etmiştir.

Ülkemiz, Alp-Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle flora ve faunasıyla çok zengin olan dağ ve sıradağlara, dolayısıyla dağ-doğa yürüyüşüne elverişli önemli bir potansiyele sahiptir. Proje kapsamında, bu potansiyelin planlı bir yaklaşımla turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi, böylece turizmin tür ve aktivitelerinin zenginleştirilerek arz kapasitesinin geliştirilmesi, alternatif turizm alanlarının koruma-kullanma dengesi içerisinde hizmete sunulması, tanıtılması, farklı yörelerimizin turizmin ekonomik ve sosyal katkılarından yararlandırılması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, ülkemizde dağ ve doğa yürüyüşüne elverişli yöreler Dağcılık Federasyonu, Seyahat Acentaları, Yöresel Dernekler, Rehberler çeşitli alanlarda görev yapan ve konuya ilgi duyan öğretim görevlileri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nden alınan bilgiler ışığında tespit edilmiştir.

Bakanlığın Proje Hedefleri;

· Yürüyüş rotaları üzerine kamp alanlarının belirlenmesi ve düzenlenmesi, büyük yatırım gerektirmeyen basit, doğru planlanmış noktasal altyapı desteği sağlamak,

· Dağ ve doğa rehberleri yetiştirmek,

· Yöre halkına turizm bilgisi verilerek, gelişmekte olan bu turizm türüne katkılarına sağlamak,

· Diğer turizm türleri (Yayla turizmi, ornitoloji, foto safari gibi) ile entegrasyonu sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

Balıkesir-Kaz Dağı, Bursa-Uludağ, Antalya-Dedegöl Dağları, Konya-Geyik Dağı, Kastamonu-Ilgaz Dağı, Bolu-Abant Dağları’nın rotalarının belirlenmesi ve harita üzerine tarihi ve doğal güzellikleri de işlenerek hazırlanması planlanmaktadır.

Doğa turizmi için ülkemize gelen turistler, aktivitenin gerçekleştiği yöre insanları ile kısa bir sürede de olsa aynı yaşamı paylaşmak, doğa ile mücadele ederek dağı aşmak, açık havada teknolojinin hiç gitmediği bir yaylada veya kamp alanında çadır kurmak, akşamları açık havada kamp ateşi başında sohbet etmek, çevresindeki doğal dokuyu incelemek, yaban hayvanlarını yaşadıkları doğal ortamda izleyerek fotoğraflarını çekmek istemektedir. Dolayısiyle, doğa yürüyüşü yapılan bölgelere araç yolu yapılmaması, bazı bölgelere elektrik götürülmemesi, gereksiz yapılaşmadan kaçınılması, gerekli yerlere telsiz haberleşmesini kolaylaştırıcı sistemlerin yerleştirilmesi, mevcut doğal dokunun korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi gibi gerçekçi kararlar alınıp uygun çözümler üretilmesi, bu aktivitenin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.