T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Katkı Payı Hesabı Bilgileri

 
Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nün 2017 Yılına ait ilk altı aylık Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına ilişkin Balıkesir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabında bulunan katkı payının son durumu, belediyelere aktarılan ve/veya aktarılmak üzere bloke edilen miktar ve bu miktarın kullanıcılara göre dağılımı 01.07.2017 tarihi itibariyle hazırlanmıştır.

20170731_100452.jpg