Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Halk Müziği

Halk Müziği halk tarafından benimsenen ve kulaktan kulağa yayılarak halkın sahibini bilmeden çalıp söylediği ezgilere denilmektedir.Balıkesir İl sınırları birçok kültürel yapıya ev sahipliği yaptığı için müzik kültüründe de zenginlik görülmektedir.

Balıkesir Halk Müziği türlerine baktığımızda “Barana Havaları”, “Zeybek Havaları”, “Güvende” olarak çeşitleyebiliriz.Bunların yanında bir başka tür de Tahtacılar’da görülen semah,nefes ve deyişlerdir.Barana havalarında görüldüğü gibi zeybek,bengi ve güvende türünde müzikler ile düğün havaları,kına havaları,ağıtlar,sözlü oyun havaları,efe türküleri,yiğitlik,koçaklık üzerine yazılmış türküler,Edremit-Kaz Dağı yörelerindeki semah, nefesler ve deyişler yörenin ezgi yapılarına örnektir.

Ritmde 9 zamanlı usuller çoğunluktadır.4 zamanlı ana usuller ile 5 zamanlı birleşik usul örneklerine de rastlanmaktadır.

Yörenin başlıca türküleri şunlardır:Akpınar Yapısına,Evlerinin Önleri Sarı Karınca,Azime Türküsü,Ninna Ninna,Kayalcanın Daşları,Hatçam Çaylar Yaptın mı,Entarisi Damgalı,Mendili Oyaladım,Al Geydim Alsın Diye,Ayva Çiçek Açmış,İki Keklik,Aşağı Yoldan Geliyormuş Üç Atlı,Kurban Olam Kalem Tutan Ellere.


Ayva Çiçek Açmış Yöre: Dursunbey / Balıkesir
Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek

Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek

Bana da ettiklerin az mı gelecek

Yandım Allah yandım yandırma beni

Derin uykulardan kaldırma beni

Yandım Allah yandım yandan bakana

Canım kurban olsun camdan bakana.

Evlerinin önü vişne fidanı

Dolanı dolanı buldum odanı

Hani de bu odanın körpe fidanı

(Nakarat)

Evlerinin önü duttur geçilmez

Dutun yaprakları sıktır seçilmez

Anadan geçilir yardan geçilmez

(Nakarat)

Evlerinin önü bulgur dübeği

Dübeğe vurdukça sallar göbeği

Ne sen gelin oldun ne ben güveyi.

(Nakarat)